PRACOVNÍ LISTY PRO TRÉNINK KONVERZACE

09.03.2013 00:00

Materiál je určen především pro osoby s afázií lehkého až středního stupně, dále klinickým logopedům, facilitátorům konverzačních skupin, komunikačním partnerům.  Je určen pro trénink konverzace skupinovou formou či ve dvojici při individuální logopedické terapii.

 

Cílem souboru pracovních listů je podporovat schopnost konverzace osob s afázií, podporovat schopnost generalizace nacvičovaných konverzačních dovedností do reality každodenního života.

 

Soubor pracovních listů obsahuje 10 kapitol pro trénink konverzace skupinovou formou. Konverzační témata se snaží kopírovat situace každodenního života. Délka přímé práce s daným tématem je přibližně 60 min (záleží na schopnostech vedoucího skupiny, společných zájmech a zaměření členů skupiny). Každá kapitola je rozdělena do následujících 2-4 podkapitol k jednotlivým konverzačním tématům pro upevnění slovníku a frází. Struktura cvičení se cíleně zaměřuje na symptomy afázie, proto jsou jednotlivá cvičení vždy označena symbolem procvičovaného fenoménu. Texty k poslechu a případné pomůcky jsou vždy uvedeny na konci pracovního listu dané kapitoly.

 

Ukázka pracovních materiálů:

 

POHOTOVOST_A_NAROCNE_SITUACE_3.pdf (232,1 kB)

 

VE_MESTE_1.pdf (204,4 kB)

 

 

V případě zájmu se, prosím, řiďte následujícími pokyny:

Pokyny pro objednání:

1. zašlete závaznou objednávku s fakturačními údaji (odběratel, IČ, DIČ, počet kusů, kontaktní emailovou adresa) na emailovou adresu proafazie@seznam.cz  nebo využijte kontaktního formuláře na web stánkách OS ProAfázie.

2. Obratem vám bude zaslán variabilní symbol k identifikaci platby.

3. Uhraďte částku 200,- na bankovní účet OS ProAfázie. č.ú. 574 688 4001 / 5500

4. Po obdržení platby na účet sdružení vám budou materiál a faktura zaslány na kontaktní email ve formátu PDF.

 

Cena pracovního materiálu 200 Kč

Zakoupením pracovních listů podpoříte činnost OS ProAfázie

Zpět