Dne 5.11.2015 došlo dle zákona k usnesení Krajského soudu v Brně ke změně názvu na Spolek ProAfázie. Toto usmesení je vedeno ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 15062.

 

 

Dne 14. 9. 2010 bylo Občanské sdružení ProAfázie, na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  zaregistrováno u MV ČR.

Posláním sdružení je podpora osob s afázií, zkvalitnění jejich života, zejména po stránce komunikační a organizace pravidelných skupinových setkání osob s afázií a jejich blízkých. Neméně důležitým úkolem je také zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice afázie, poradenská a publikační činnost.