charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením členů, které spojuje zájem o setkávání osob s afázií, podporu zkvalitnění života osob s afázií, zejména po stránce komunikační a snaha informovat širokou veřejnost o problematice závažné komunikační poruchy afázie.