základní cíle spolku

 

Základními cíli spolku jsou zejména:

  • organizace skupinových setkávání osob s afázií a jejich blízkých,
  • předcházení vzniku sociální izolace a pasivitě osob s afázií a jejich rodin,
  • práce s rodinou a komunikačními partnery osob s afázií,
  • poradenská činnost,
  • propagace a osvěta problematiky komunikační poruchy afázie mezi laickou i odbornou veřejnost,
  • publikační činnost (edukační materiály, pomůcky pro osoby s afázií, letáky),
  • vzdělávací akce (účast na přednáškách, seminářích).