financování

Spolek je financován z příspěvků členů, grantů, dotací a darů, popř. výnosů majetku.
Náš spolek můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet: 
5746884001/5500
(jedná se o transparentní účet vedený  u Raiffeisen Banky)

 

poděkování

Děkujeme všem členům spolku za materiální pomoc v začátcích fungování OS ProAfázie